Website archived May 2014

Issue 1, April 2009

Az ECVET hírlevél első számának tartalma:
  • Egy szerkesztőségi cikk Odile Quintin asszonytól, az Európai Bizottság oktatásért, képzésért, kultúráért és ifjúságért felelős főigazgatójától. A cikk bemutatja az ECVET általános kialakítását, különös hangsúlyt helyezve arra a szerepre, amit a 10 kísérleti ECVET projekt ebben a folyamatban betölt.
  • Egy tematikus cikk, amely illusztrálja az EKKR (EQF) és az ESzSzK (ECVET) kísérleti projektjeinek egymást kiegészítő jellegét. A cikk beszámol az EKKR kísérleti projektjeinek tapasztalatairól és a levonható tanulságokról;
  • A tíz kísérleti ECVET projekt rövid leírása; és
  • Egy " újdonságok" szekció, amely tájékoztatást ad az ECVET-el kapcsolatos legújabb fejleményekről.