Website archived May 2014

Issue 1, April 2009

ECVET informatīvā izdevuma pirmajā numurā lasiet:

  • Eiropas Komisijas izglītības, apmācības, kultūras un jaunatnes lietu ģenerāldirektores Odiles Kantēnas (Odile Quintin) ievadraksts. Ievadrakstā viņa iepazīstina ar ECVET vispārīgo pamatstruktūru un jo īpaši uzsver, cik nozīmīgi šajā procesā ir visi desmit ECVET izmēģinājuma projekti;
  • tematisks raksts, kurā atspoguļots, kā cits citu savstarpēji papildina EKI izmēģinājuma projekti un ECVET izmēģinājuma projekti. Rakstā izklāstīta EKI izmēģinājuma projektos gūtā pieredze un rastie secinājumi;
  • visu desmit ECVET izmēģinājumu projektu apraksts;
  • jaunumu sadaļa, kurā sniegta informācija par jaunākajiem ECVET sasniegumiem.