Website archived May 2014

Issue 1, April 2009

Primul număr al Buletinului ECVET (Sistemului European de Credite pentru Educaţie şi Formare Profesională) include:

  • Un editorial de D-na Odile Quintin, Directoratul General pentru Educaţie, Formare Profesională, Cultură şi Tineret al Comisiei Europeane. Editorialul prezintă cadrul general al ECVET-ului cât şi rolul celor zece proiecte pilot ECVET în acest proces.
  • Un articol tematic care ilustrează complementarităţile între proiectele pilot EQF (Cadrul European al Calificărilor) şi proiectele pilot ECVET. Articolul prezintă experienţe şi lecţii care pot fi învăţate din proiectele pilot EQF.
  • O descriere a zece proiecte pilot ECVET;
  • O serie de noutăţi care furnizează informaţii despre ultimele progrese în domeniul ECVET.