Website archived May 2014

Issue 1, April 2009

Prvé číslo informačného bulletinu o systéme kreditov ECVET obsahuje:

 

  • Príhovor pani Odile Quintin, generálnej riaditeľky pre vzdelávanie a kultúru Európskej komisie. Tento príhovor prezentuje všeobecný rámec tvorby a implementácie ECVET-u s dôrazom na rolu desiatich projektov ktoré testujú ECVET.
  • Tematický článok ktorý ilustruje komplementaritu medzi projektmi ktoré testujú EQF a tými ktoré testujú ECVET. Tento článok identifikuje skúsenosti a závery ktoré sú prenositeľné z práce EQF projektov.
  • Popis desiatich ECVET projektov
  • Časť o novinkách ktorá informuje o posledných etapách ECVET vývoja