Website archived May 2014

Issue 1, April 2009

V prvi številki biltena ECVET lahko najdete:

§ Uvodnik Odile Quintin, generalne direktorice za izobraževanje, usposabljanje, kulturo in mlade pri Evropski komisiji. Uvodnik predstavlja splošne okvire modela ECVET, še zlasti pa se ukvarja z vlogo, ki jo v tem procesu igra deset pilotnih ECVET projektov. 

§ Tematski prispevek, ki ponazarja skupne točke med pilotnimi projekti EQF in ECVET. Prispevek kaže na izkušnje in nauke, ki se jih lahko naučimo iz EQF pilotnih projektov;

§ Opis desetih pilotnih projektov ECVET; in

§ Rubriko »kaj je novega«, v kateri lahko najdete informacije o najnovejšem dogajanju v zvezi z ECVET.