Website archived May 2014

Issue 1, April 2009

ECVET blletni esimene vljaanne sisaldab:
  • Euroopa Komisjoni hariduse ja kultuuri peadirektoraadi peadirektori Odile Quintini juhtkirja. Juhtkiri tutvustab ECVET-i plaanide ldraamistikku ja paneb antud protsessis erilist rhku kmnele ECVET-i pilootprojektile.
     
  • Temaatilist artiklit, mis kirjeldab EQF-i ja ECVET-i pilootprojektide vastastikust tiendavust. Artikkel toob esile EQF pilootprojektidest saadavad kogemused-ppetunnid.
     
  • Kmne ECVET-i pilootprojekti kirjeldust.
     
  • Rubriiki Mis on uut, mis pakub teavet ECVET-i viimaste saavutuste kohta