Website archived May 2014

Issue 3, January 2011

3. izdevums, 2011. gada janvāris

ECVET žurnāla trešajā numurā ir iekļauts:

  • ievadraksts no Stefano Di Giusto, kurš darbojas Izglītības, audiovizuālās jomas un kultūras izpildaģentūrā;
  • raksts par projektu ASSET;
  • raksts par projektu VaLOGReg;
  • rezultātu kopsavilkums no Prāgas projektu semināra;
  • raksts par ECVET un ECTS sasaisti projektā Be-TWIN;
  • virkne jaunumu.