Website archived May 2014

Issue 3, January 2011

 3. nummer, Januari 2011

Het derde nummer van het ECVET Magazine bevat:

  • Een artikel van Stefano Di Giusto van de Education, Audivisual and Culture Executive Agency;
  • Een artikel over het project ASSET;
  • Een Artikel over het project VaLOGReg;
  • Een synthese van de resultaten van het projectseminar in Prag;
  • Een artikel over de poging van het project Be-TWIN om ECVET en ECTS te verbinden;
  • Een aantal nieuws.