Website archived May 2014

Issue 3, January 2011

3. izdaja, januar 2011

Tretja izdaja revije ECVET vsebuje:

  • uvodnik Stefana Di Giusta na temo izvajalske agencije za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo;
  • članek o projektu ASSET;
  • članek o projektu VaLOGReg;
  • sinteza rezultatov projektnega seminarja v Pragi;
  • članek o vzpostavitvi povezave med ECVET in ECTS prek projekta Be-TWIN;
  • niz novic