Website archived May 2014

Issue 3, January 2011

Брой 3, януари 2011 г.

Борй 3 на списание ECVET съдържа:

  • уводна статия от Стефано ди Густо от Изпълнителна агенция за образование, аудиовизия и култура;
  • статия за проекта ASSET;
  • статия за проекта VaLOGReg;
  • обобщение на резултатите от семинара за проекти, проведен в Прага;
  • статия за обвързването на ECVET и ECTS чрез проекта Be-TWIN;
  • серия новини