Website archived May 2014

Issue 4, April 2011

4. numurs, 2011. gada aprīlis

ECVET žurnāla ceturtajā numurā:

  • redakcijas sleja, autors Kristiāns Letmeirs (Christian Lettmayr), Cedefop centra direktora vietas izpildītājs;
  • raksts par OPIR projekta rezultātiem, par ko ziņoja OPIR projekta noslēguma konferencē 18.–19. februārī Briselē;
  • raksts par Aerovet projektā izstrādāto mobilitātes struktūrvienību izveidi un testēšanu;
  • raksts par CREDCHEM projektu, kurā izstrādāja un testēja kredītpunktu sistēmu ar mērķi uzlabot mobilitāti ķīmijas nozarē;
  • raksts par M.O.T.O projektu, kurā praksē testēta ECVET sistēma, lai uzlabotu mobilitāti tūrisma nozarē;
  • Cedefop sagatavots raksts par ECVET sistēmas vispārējo attīstību Eiropā;
  • ieskats septītā ECVET pilotprojektu semināra norisē Vīnē;
  • plaša jaunumu sadaļa.