Website archived May 2014

Issue 4, April 2011

4 leidimas, 2011 m. balandis

Ketvirtame „ECVET Magazine“ leidime yra

  • laikinai „Cedefop“ direktoriaus pareigas einančio Christian Lettmayr vedamasis straipsnis;
  • straipsnis apie OPIR projekto, kurio pagrindą sudarė OPIR paskutinė Briuselyje vasario 18-19 d. vykusi konferencija, rezultatus;
  • straipsnis apie „Aerovet“ projekte sukurtų astronautų kostiumų (mobility units) projektavimą ir bandymus;
  • straipsnis apie CREDCHEM projektą apie mobilumą didinančios kreditų sistemos kūrimą ir testavimą chemijos sektoriuje;
  • straipsnis apie M.O.T.O projektą, kuriuo tikrinamas ECVET judėjimo praktikoje turizmo sektoriuje;
  • Cedefop straipsnis apie bendrą ECVET kūrimo etapą Europoje;
  • nuotraukos iš septinto ECVET pilotų projektų seminaro Vienoje; ir
  • daug naujų straipsnių.