Website archived May 2014

Issue 4, April 2011

Uitgave 4, april 2011

In de vierde uitgave van het ECVET Magazine vindt u

  • een artikel van Christian Lettmayr, directeur van Cedefop;
  • een artikel over de resultaten van het OPIR-project, gebaseerd op de afsluitende OPIR-conferentie op 18 en 19 februari in Brussel;
  • een artikel over het ontwerpen en testen van mobiliteitskwalificaties die in het Aerovet-project zijn ontwikkeld;
  • een artikel over het CREDCHEM-project, over het ontwikkelen en testen van een systeem voor studiepuntenoverdracht ter verbetering van de mobiliteit in de chemische industrie;
  • een artikel over het M.O.T.O-project, waarmee ECVET in de praktijk wordt getest op mobiliteit in de toeristische sector;
  • een artikel van Cedefop over de algemene stand van zaken m.b.t. de ontwikkeling van het ECVET in Europa;
  • een overzicht van het zevende seminar over de ECVET pilot-projecten in Wenen; en
  • een aantal nieuwsartikelen.