Website archived May 2014

Issue 4, April 2011

Vydanie 4, apríl 2011

Štvrté vydanie časopisu ECVET Magazine obsahuje

  • úvodník od Christiana Lettmayra, vrchného riaditeľa Cedefop;
  • článok o výsledkoch projektu OPIR, založený na záverečnej konferencii OPIR konajúcej sa 18.-19. februára v Bruseli;
  • článok o navrhovaní a testovaní mobilných jednotiek vyvinutých prostredníctvom projektu Aerovet;
  • článok o projekte CREDCHEM o vývoji a testovaní kreditného systému ohľadom zvyšovania mobility v chemickom sektore;
  • článok o projekte M.O.T.O, ktorý testuje ECVET v praxi ohľadom mobility v turistickom sektore;
  • článok od Cedefop ohľadom hlavného stupňa rozvoja ECVET v Európe;
  • záber zo siedmeho seminára pilotných projektov ECVET vo Viedni; a
  • séria nových článkov.