Website archived May 2014

Issue 4, April 2011

Številka 4, april 2011

V četrti številki revije ECVET Magazine boste lahko prebrali:

  • uredniški komentar Christiana Lettmayrja, izvršnega direktorja centra za razvoj poklicnega usposabljanja Cedefop;
  • članek o rezultatih projekta OPIR na podlagi zaključne konference OPIR, ki se je odvijala 18. in 19. februarja v Bruslju;
  • članek o oblikovanju in preizkušanju enot za mobilnost, ki so nastale v okviru projekta Aerovet;
  • članek o projektu CREDCHEM ter razvoju in preizkušanju kreditnega sistema z vidika izboljšanja mobilnosti v kemijski panogi;
  • članek o projektu M.O.T.O., ki preizkusi učinkovitost projekta ECVET o mobilnosti v turistični panogi;
  • članek centra za razvoj poklicnega usposabljanja o splošnem razvoju projekta ECVET v Evropi;
  • reportažo s sedmega seminarja pilotskih projektov ECVET na Dunaju in
  • še več novic.