Website archived May 2014

Issue 4, April 2011

Брой 4, Април 2011г.

Четвъртото издание на списание ECVET включва:

  • уводна статия на Кристиан Летмаир, временно изпълняващ длъжността директор на Cedefop (Европейския център за развитие на професионалното обучение);
  • статия относно резултатите на проекта OPIR, който се основава на заключителната конференция на OPIR, състояла се на 18-19 Февруари в Брюксел;
  • статия относно проектирането и тестването на елементи на подвижност, разработени от проекта Aerovet;
  • статия относно проекта CREDCHEM, свързан с разработването и тестването на кредитна система за подобряване на мобилността в химичния сектор;
  • статия относно проекта M.O.T.O, който тества ECVET на практика по отношение на мобилността в туристическия сектор;
  • статия от Cedefop (Европейския център за развитие на професионалното обучение) относно общия етап на развитие на ECVET в Европа;
  • преглед на седмия семинар пилотни проекти ECVET във Виена; и
  • серия новини