Website archived May 2014

Issue 4, April 2011

4. väljaanne, aprill 2011

ECVETi ajakirja neljas väljaanne sisaldab:

  • Euroopa Kutseõppe Arenduskeskuse (Cedefop) tegevdirektori Christian Lettmayri juhtkirja;
  • artiklit liikuvust käsitleva OPIRi projekti tulemuste kohta 18.–19. veebruarini Brüsselis toimunud viimase konverentsi põhjal;
  • artiklit Aeroveti projekti raames väljatöötatud liikumisüksuste kavandamise ja katsetamise kohta;
  • artiklit projektist CREDCHEM, mille raames arendatakse ja katsetatakse keemiasektoris liikuvust edendavat ainepunktisüsteemi;
  • artiklit M.O.T.O projekti kohta, mille raames katsetatakse Euroopa kutsehariduse ja koolituse ainepunktide süsteemi tegelikkuses, s.o seoses liikuvusega turismisektoris;
  • Cedefopi artiklit ECVETi arendamise üldise seisu kohta Euroopas;
  • ülevaadet Viinis toimunud ECVETi katseprojektide seitsmendast seminarist ja
  • mitmesuguseid uudiseid.