Website archived May 2014

Issue 6, November 2011

ECVET žurnāla sestajā numurā ir iekļauts:

  • ievadraksts no Ērika Hessa, ECVET politikas darbinieka Eiropas Komisijas Izglītības un kultūras ģenerāldirektorātā;
  • apkopojošs raksts par ECVET pilotprojektu otro paaudzi, kuri sāka darbu 2011. gada janvārī;
  • raksts par NETINVET tīklu, kas izveidots projekta RECOMFOR darbības rezultātā;
  • raksts par projektu CAPE-SV un šī projekta rezultātu prezentēšana franču sociālajiem partneriem;
  • raksts par ECVET tehnisko prasību testēšanu, kas tika veikta NETWORK projekta ietvaros;
  • ieskats ECVET forumā, kas 2011. gada jūnijā risinājās Madridē;
  • virkne jaunumu.