Website archived May 2014

Issue 6, November 2011

Šeštajame ECVET žurnalo numeryje rasite:
  • redaktoriaus Erik Hess, ECVET (Europos Komisija, DG EAC) politikos atstovo laišką;
  • apibendrinantį straipsnį apie antros kartos ECVET bandomuosius projektus, kurie pradėti vykdyti 2011 m. sausio mėn.;
  • straipsnį apie NETINVET tinklą, kuris įkurtas atsižvelgiant į RECOMFOR projekto rezultatus;
  • straipsnį apie CAPE-SV projektą ir jo rezultatų pristatymą socialiniams partneriams iš Prancūzijos;
  • straipsnį apie ECVET techninių specifikacijų bandymus, kurie atlikti pagal NETWORK projektą;
  • trumpą ECVET forumo, vykusio Madride 2011 m. birželio mėn., apžvalgą;
  • naujų pranešimų seriją.