Website archived May 2014

Issue 6, November 2011

Szóste wydanie magazynu ECVET zawiera:
  • artykuł wprowadzający autorstwa Erika Hessa, specjalista ds. polityki ECVET, Komisja Europejska, Dyrekcja Generalna ds. Edukacji i Kultury;
  • artykuł podsumowujący na temat drugiej generacji projektów pilotażowych ECVET, które wprowadzono w życie w styczniu 2011 r.;
  • artykuł na temat sieci NETINVET, która powstała dzięki projektowi RECOMFOR;
  • artykuł o projekcie CAPE-SV i o prezentacji jego wyników francuskim partnerom społecznym;
  • artykuł dotyczący testowania specyfikacji technicznych ECVET w projekcie NETWORK;
  • zdjęcie z forum ECVET w Madrycie w czerwcu 2011 r.;
  • orazseria nowych pozycji.