Website archived May 2014

Issue 6, November 2011

Šieste vydanie časopisu ECVET obsahuje:

  • úvodník Erik Hess, vedúceho pre politické záležitosti, sieť ECVET, Európska komisia, DG EAC;
  • súhrnný článok o 2. generácii pilotných projektov siete ECVET, ktoré sa začali realizovať v januári 2011;
  • článok o sieti NETINVET, ktorá je výsledkom projektu RECOMFOR;
  • článok o projekte CAPE-SV a predstavení jeho výsledkov francúzskym sociálnym partnerom;
  • článok o testovaní technických špecifikácií siete ECVET v rámci projektu NETWORK;
  • záber z fóra siete ECVET, ktoré sa konalo v júni 2011 v Madride;
  • celý rad správ.