Website archived May 2014

Issue 6, November 2011

Šesta izdaja revije ECVET vsebuje:
  • uvodnik Erik Hess, vodilnega funkcionarja za politiko omrežja ECVET pri Evropski komisiji, DG EAC;
  • članek s povzetkom 2. generacije poskusnih projektov ECVET, ki so se začeli z 11. januarjem 2011;
  • članek o omrežju NETINVET, ki je ustanovljeno kot rezultat projekta RECOMFOR;
  • članek o projektu CAPE-SV in predstavitev rezultatov projekta francoskim socialnim partnerjem;
  • članek o preizkušanju tehničnih specifikacij ECVET s strani projekta NETWORK;
  • posnetek foruma ECVET iz Madrida iz junija 2001;
  • niz novičarskih člankov.