Website archived May 2014

Issue 6, November 2011

Det sjätte numret av ECVET-magasinet innehåller

  • en ledare av Erik Hess, Policy officer för ECVET, Europeiska kommissionen, DG EAC
  • en summerande artikel om den andra generationen ECVET-projekt vars verksamhet startade i januari 2011
  • en artikel om NETINVET-nätverket som har grundats som ett resultat av projektet RECOMFOR
  • en artikel om CAPE-SV-projektet och en presentation om projektresultaten för Franska sociala partner
  • en artikel om testningen av de tekniska specifikationerna i ECVET av NETWORK-projektet
  • en ögonblicksbild från ECVET Forum som hölls i Madrid i juni 2011, samt
  • en serie nyhetsnotiser.