Website archived May 2014

Issue 6, November 2011

Šesté číslo časopisu ECVET Magazine obsahuje
  • úvodník od Erik Hess, Policy officer ECVET, Evropská komise, DG EAC;
  • souhrnný článek pojednávající o 2. generaci pilotních projektů ECVET, které byly zahájeny v lednu 2011;
  • článek o síti NETINVET, která byla založena jako důsledek projektu RECOMFOR;
  • článek o projektu CAPE-SV a prezentace výsledků projektu sociálním partnerům ve Francii;
  • článek o testování technických podmínek projektu ECVET projektem NETWORK;
  • momentku z Fóra ECVET v Madridu v červnu 2011;
  • a řadu novinek.