Website archived May 2014

Issue 6, November 2011

Ajakirja ECVET kuues number sisaldab järgmist:
  • ECVET metoodiku, Euroopa Komisjoni DG EAC Erik Hessi juhtkirja;
  • kokkuvõtlikku artiklit teise generatsiooni ECVET pilootprojektist, mis käivitus 2011. aasta jaanuaris;
  • artiklit projekti RECOMFOR tulemusena asutatud NETINVET-võrgust;
  • projekti CAPE-SV käsitlevat artiklit, milles räägitakse ka selle projekti tulemustest;
  • artiklit ECVET tehniliste spetsifikatsioonide testimisest projekti NETWORK raames;
  • Madriidis 2011. aasta juunis peetud ECVET foorumil tehtud fotot;
  • mitmeid uudisartikleid.