Website archived May 2014

Issue 7, February 2012

7 numeris, 2012 m. vasaris

Septintame ECVET numeryje skaitykite:

  • Christian Lettmayr, CEDEFOP direktoriaus, vedamasis straipsnis apie socialinių partnerių įsitraukimą į bendrą Europos projektą „VET-Agenda“;  
  • straipsnis apie paskutinius vieno iš aštuonių pirmosios kartos bandomųjų Europos projektų etapus (2008–2012) su pagrindinėmis gairėmis;
  • straipsnis apie antrosios kartos bandomąjį projektą CPU Europa, kuris yra prancūzakalbės bendruomenės Belgijoje profesinio švietimo ir mokymo reformos sistemos dalis;
  • straipsnis apie antrosios kartos bandomąjį projektą MENECVET, kurio tikslai yra išsiaiškinti, ar Prancūzijos Nacionalinės švietimo ministerijos VET kvalifikacijos atitinka ECVET principus;
  • straipsnis apie antrosios kartos bandomąjį projektą „EASYMetal“, kuris vysto ir tiria metodus ir būdus, kaip padidinti perėjimo iš priešprofesinio į profesinį ugdymą Vokietijoje skaidrumą ir perėjusiųjų skaičių;
  • straipsnis apie antrosios kartos bandomąjį projektą ICARE, kurio tikslas sukurti asmens rūpyboje taikytiną atpažinimo modelį ir užtikrinti patikimus dvišalius santykius su programoje dalyvaujančiomis šalimis partnerėmis;
  • straipsnis apie antros kartos bandomąjį projektą „2get1care“, kuris ieško būdų, kad apmokymui skirta sveikatos apsaugos įranga būtu siunčiama į kitas šalis, apmokyti jų specialistus;
  • daug naujų pranešimų;
  • pirmosios kartos bandomųjų Europos projektų bendros galutinės konferencijos (vykusios 2012 m. vasario 22–23 d.) koncepcijos apžvalga.