Website archived May 2014

Issue 7, February 2012

Wydanie 7, Luty 2012

Siódme wydanie magazynu ECVET zawiera:

  • Artykuł wprowadzający Christiana Lettmayra, dyrektora zarządzającego CEDEFOP, aktywnie współpracującego z partnerami społecznymi we wdrażaniu wspólnych europejskich narzędzi VET;
  • Artykuł na temat ostatniego wydarzenia dotyczącego europejskich projektów pilotażowych pierwszej generacji (tel. 2008-2012) oraz jego kluczowego przesłania;
  • Artykuł na temat pilotażowego projektu 2 generacji CPU Europe, który jest elementem szerszej reformy systemu kształcenia i szkolenia zawodowego (VET) we francuskojęzycznej społeczności w Belgii;
  • Artykuł na temat pilotażowego projektu 2 generacji MENECVET mającego na celu porównanie kwalifikacji VET Francuskiego Ministerstwa Edukacji z zasadami ECVET;
  • Artykuł na temat pilotażowego projektu 2 generacji EASYMetal: opracowanie i przetestowanie sposobów i narzędzi służących do zwiększenia przejrzystości i przenikalności pomiędzy edukacją przedzawodową i zawodową w Niemczech;
  • Artykuł na temat pilotażowego projektu 2 generacji ICARE mającego na celu opracowanie modelu rozpoznawania w obszarze opieki osobistej i ustanowienia wzajemnego zaufania między zaangażowanymi krajami partnerskimi;
  • Artykuł na temat pilotażowego projektu 2 generacji 2get1care, który ma na celu opracowanie podejścia do międzyzawodowej i międzypaństwowej przenoszalności komponentów szkolenia w zawodach związanych ze służbą zdrowia;
  • Seria nowych pozycji;
  • Zarys wspólnej konferencji na temat europejskich projektów pilotażowych w dniach 22–23 lutego 2012.