Website archived May 2014

Issue 7, February 2012

Numărul 7, Februarie 2012

Numărul 7 al revistei ECVET conţine

  • un editorial semnat de Christian Lettmayr, director al CEDEFOP, privind implicarea activă a partenerilor sociali în vederea implementării instrumentelor europene comune în agenda VET;
  • un articol despre ultimele evenimente în ceea ce priveşte opt dintre proiectele europene pilot din prima generaţie (perioada 2008-2012) şi principalele mesajele transmise
  • un articol despre cea de-a doua generaţie de proiecte pilot CPU Europa, care reprezintă un element al unei reforme majore a sistemului de educaţie şi formare profesională (VET) în comunitatea vorbitoare de limba franceză din Belgia;
  • un articol despre cea de-a doua generaţie de proiecte pilot MENECVET ce are ca scop analizarea calificărilor VET ale Ministerului Educaţiei Naţionale din Franţa comparativ cu principiile ECVET;
  • un articol despre cea de-a doua generaţie de proiecte pilot EASYMetal ce dezvoltă şi testează metodele şi instrumentele de îmbunătăţire a transparenţei şi permeabilităţii la interferenţa dintre procesul de pregătire profesională preliminară şi cel de pregătire profesională efectivă din Germania;
  • un articol despre cea de-a doua generaţie de proiecte pilot ICARE ce are ca scop dezvoltarea unui model de recunoaştere în domeniul îngrijirii personale şi stabilirea unui cadru de încredere reciprocă între ţările partenere implicate;
  • un articol despre cea de-a doua generaţie de proiecte pilot 2get1care ce urmăreşte dezvoltarea unei abordări în vederea transferabilităţii interprofesionale şi transnaţionale a componentelor de instruire în cadrul profesiilor legate de sănătate;
  • o serie de ştiri de actualitate;
  • o prezentare a conceptului conferinţei finale comune a proiectelor pilot europene din 22-23 februarie 2012.