Website archived May 2014

Issue 7, February 2012

Izdaja 7, februar 2012

7. izdaja revije ECVET vsebuje:

  • uvodno besedo uvodnika Christiana Lettmayrja, vršilca dolžnosti direktorja CEDEFOP, o dejavnem sodelovanju socialnih partnerjev pri uvajanju skupnih evropskih orodij pri agendi VET;
  • članek o zaključnih dejavnostih osmih evropskih pilotnih projektov 1. generacije (Call 2008-2012) in prenesena ključna sporočila
  • članek o pilotnem projektu 2. generacije CPU Europe, ki je del velike reforme sistema poklicnega izobraževanja in usposabljanja (VET) med francosko govorečo skupnostjo v Belgiji
  • članek o pilotnem projektu 2. generacije MENECVET, ki želi vzpostaviti primerjalni sistem med kvalifikacijami VET francoskega ministrstva za nacionalno izobrazbo in principi ECVET;
  • članek o pilotnem projektu 2. generacije EASYMetal, ki razvija in preizkuša metode ter orodja za izboljšanje transparentnosti in prepustnosti med pred-poklicnim in poklicnim usposabljanjem v Nemčiji
  • članek o pilotnem projektu 2. generacije ICARE, ki želi razviti model prepoznavanja na področju osebne nege in vzpostaviti vzajemno zaupanje med vključenimi partnerskimi državami;
  • članek o pilotnem projektu 2. generacije 2get1care, ki želi razviti pristop za med-poklicno in mednacionalno prenosljivost izobraževalnih komponent v zdravstvenih poklicih;
  • niz novičarskih člankov;
  • oris koncepta skupne končne konference evropskih pilotnih projektov med 22. in 23. februarjem 2012.