Website archived May 2014

Issue 7, February 2012

Брой 7, февруари 2012 г.

Брой 7 на списание ECVET съдържа:

  • уводна статия от Кристиан Летмайр (Christian Lettmayr), и.д. директор на Европейския център за развитие на професионалното обучение (CEDEFOP) по въпросите на активното включване на социални партньори в прилагането на общоевропейските инструменти по Европейската програма за професионално образование и обучение;
  • статия за заключителните събития по осем от първото поколение европейски пилотни проекти (етап 2008-2012 г.) и основните им послания;
  • статия за пилотния проект от второ поколение CPU Europe, представляващ част от основна реформа на системата за професионално образование и обучение (ПОО) във френскоговорящата общност на Белгия;
  • статия за пилотния проект от второ поколение MENECVET, чиято цел е да проучи доколко квалификациите по ПОО на френското Министерство на националното образование са съвместими с принципите на ECVET;
  • статия за пилотния проект от второ поколение EASYMetal, в който се разработват и изпробват методи и способи за повишаване на прозрачността и пропускливостта на допирните точки между предпрофесионалното и професионалното обучение в Германия;
  • статия за пилотния проект от второ поколение ICARE, чиято цел е да разработи модел за признаване в областта на личните грижи и установяване на взаимно доверие между участващите държави партньорки;
  • статия за пилотния проект от второ поколение 2get1care, насочен към разработването на подход за междупрофесионална и транснационална прехвърляемост на компоненти за обучение в здравните професии;
  • поредица новини;
  • резюме на концепцията за съвместната заключителна конференция за европейските пилотни проекти на 22-23 февруари 2012 г.