Website archived May 2014

Issue 7, February 2012

7. číslo, únor 2012

7. číslo časopisu ECVET Magazine obsahuje

  • úvodník od Christiana Lettmayra, vrchního ředitele střediska CEDEFOP, o aktivním zapojení sociálních partnerů při implementaci společných evropských nástrojů do agendy VET;
  • článek o závěrečných akcích osmi evropských pilotních projektů 1. generace (Call 2008-2012) a klíčových výstupech;
  • článek o pilotním projektu 2. generace CPU Europe, který je součástí rozsáhlé reformy systému VET pro odborné vzdělávání a přípravu ve francouzsky mluvící komunitě v Belgii;
  • článek o pilotním projektu 2. generace MENECVET, jehož cílem je prověřit, jak se odborné kvalifikace VET francouzského ministerstva školství shodují s principy ECVET;
  • článek o pilotním projektu 2. generace EASYMetal, který rozvíjí a testuje metody a nástroje určené ke zdokonalení transparentnosti a prostupnosti styčné plochy mezi přípravným vzděláváním a odborným vzděláváním v Německu;
  • článek o pilotním projektu 2. generace ICARE, který má za cíl rozvoj modelu poznávání v oblasti osobní péče a navazování vzájemné důvěry mezi zainteresovanými partnerskými zeměmi;
  • článek o pilotním projektu 2. generace 2get1care, jehož cílem je rozvíjet přenositelnost komponent školení u odborníků v oblasti zdravotnictví mezi profesemi i mezi jednotlivými zeměmi;
  • řadu nových témat;
  • nástin koncepce spojené Závěrečné konference o Evropských pilotních projektech, konané 22. a 23. února 2012.