Website archived May 2014

Issue 7, February 2012

7. väljaanne, veebruar 2012

ECVET ajakirja 7. väljaanne sisaldab järgmist:

  • CEDEFOP tegevdirektori Christian Lettmayri juhtkirja ühiskondlike partnerite aktiivsest kaasamisest kutseharidusagendat puudutavate ühiste Euroopa töövahendite juurutamise kohta;
  • artiklit 1. põlvkonna Euroopa kaheksa pilootprojekti (kestus 2008-2012) lõppsündmuste ja edasi antud eesmärkide kohta;
  • artiklit CPU Europe 2. põlvkonna pilootprojekti kohta, mis on kutseharidussüsteemi reformi osa Belgia prantsusekeelsele kogukonnale;
  • artiklit MENECVET 2. põlvkõnna pilootprojekti kohta, mille eesmärgiks on uurida Prantsusmaa riikliku haridusministeeriumi kutsehariduse kvalifikatsioone võrreldes ECVET-s toodud printsiipidega;
  • artiklit EASYMetal 2. põlvkonna pilootprojekti kohta, mille eesmärgiks on arendada ja testida meetodeid ja vahendeid Saksamaa eelkutsehariduse ja kutsehariduse vahelise süsteemi läbipaistvuse ja läbilaskevõime parendamiseks;
  • artiklit 2. põlvkonna ICARE pilootprojekti kohta, mille eesmärgiks on arendada välja tuvastusmudel personaalse lähenemise valdkonnas ja luua usaldust kaasatud partnerriikide seas;
  • artiklit 2get1care 2. põlvkonna pilootprojekti kohta, mille eesmärgiks on arendada välja lähenemine interprofessionaalsete ja üleriiklike õppekomponentide tervishoiualal ülekandmiseks;
  • uusi üksusi;
22-23 veebruaril, 2012 toimuva Euroopa pilootprojektide ühise lõppkonverentsi kontseptsioonide ülevaadet.