Website archived May 2014

Issue 7, February 2012

Numero 7, helmikuu 2012

ECVET-lehden seitsemäs numero sisältää

  • Cedefopin väliaikaisen johtajan Christian Lettmayrin pääkirjoituksen sosiaalisten yhteistyökumppaneiden aktiivisuudesta yhteiseurooppalaisten työkalujen käyttöönotossa VET-ohjelmassa;
  • artikkelin kahdeksan eurooppalaisen pilottihankkeen ensimmäisten versioiden viimeisistä tapahtumista (vuosilta 2008–2012) ja niiden keskeisistä viesteistä
  • artikkelin CPU Europe -pilottihankkeen toisesta versiosta, joka on osa Belgian ranskankielisen yhteisön ammatillisen koulutusjärjestelmän (VET) suurta uudistusta;
  • artikkelin MENECVET -pilottihankkeen toisesta versiosta, jossa Ranskan opetusministeriön ammatillisia tutkintoja ja tutkintovaatimuksia verrataan ECVET-järjestelmän periaatteisiin;
  • artikkelin EASYMetal-pilottihankkeen toisesta versiosta, joka kehittää ja testaa työkaluja ja keinoja, joilla voidaan lisätä ammatillisen koulutuksen ja sitä edeltävän koulutuksen välisen rajapinnan läpinäkyvyyttä ja läpäisevyyttä Saksassa;
  • artikkelin ICARE -pilottihankkeen toisesta versiosta, jonka päämääränä on kehittää hoitoalalle tunnustusmalli ja rakentaa molemminpuolista luottamusta osallistujamaiden välille;
  • artikkeli 2get1care -pilottihankkeen toisesta versiosta, joka pyrkii kehittämään terveysalalle menetelmän, jolla tutkintojen osia voidaan siirtää eri ammattien ja maiden välillä;
  • uutisia;
  • alustava rakenne eurooppalaisten pilottihankkeiden yhteiselle loppukonferenssille, joka pidetään 22.–23.2.2012