Website archived May 2014

Issue 9, May 2012

ECVET žurnāla devītais numurs ir speciālizdevums, kas pilnībā veltīts 2008.–2011. gada ECVET pilotprojektu noslēguma konferencei, kura risinājās Briselē 2012. gada februārī.
 
Tajā ir iekļauts:
  • ievadraksts no Utes Hallera-Bloka, kas ir EACEA nodaļas vadītājs: Darbs ar ECVET — no praktiskām zināšanām līdz politikas izstrādei;
  • raksts par pirmās konferences dienas rezultātiem: Kopīgā izpratne par ECVET — praktisko risinājumu dažādība;
  • konspektīvs raksts par pilotprojektu rezultātiem: 2008. gada ECVET pilotprojektu rezultāti;raksts par otrās konferences dienas rezultātiem: Kādi ir nosacījumi turpmākai ECVET ieviešanai?;
  • raksts par tēmu “Iepazīšanās ar FINECVET iniciatīvas rezultātiem”, kas tika prezentēta FINECVET beigu konferencē Helsinkos 2012. gada 15. martā;
  • kā arī virkne jaunumu.