Website archived May 2014

Issue 9, May 2012

Deviate vydanie časopisu ECVET Magazine je špeciálnym vydaním, ktoré sa venuje takmer výhradne výsledkom záverečnej konferencie pilotných projektov ECVET v rokoch 2008-2011, ktorá sa konala vo februári 2012 v Bruseli.

Obsahuje:

  • Úvodník Uty Haller-Blockovej, Vedúcej pre jednotku Výkonnej agentúry pre vzdelávanie, audiovizuálnu oblasť a kultúru (EACEA): Skúsenosti s ECVET – od praxe k politike;
  • Článok o výsledkoch 1 dňa konferencie: „Výmena poznatkov o ECVET – Rozmanitosť praktických riešení“;
  • Prehľadný článok o výsledkoch pilotných projektov: „Výsledky pilotných projektov ECVET v roku 2008“;
  • Článok o výsledkoch 2 dňa konferencie: Aké podmienky treba do ECVET bezpodmienečne zaviesť?;
  • Článok na tému „Získané znalosti iniciatívy FINECVET“, ktoré boli uvedené na finančnej konferencii FINECVET v Helsinkách 15. marca 2012; a
  • Niekoľko noviniek.