Website archived May 2014

Issue 9, May 2012

Deveta izdaja revije ECVET je posebna izdaja, saj je v celoti posvečena rezultatom zaključne konference poskusnih projektov ECVET 2008-2011, ki je potekala februarja 2012 v Bruslju.

Vsebuje:

  • Uvodnik Uteja Haller-Blocka, vodje enote EACEA: doživljanje ECVET – iz prakse v politiko.
  • Članek o rezultatih 1. dneva konference: skupno razumevanja konference ECVET – raznolikost praktičnih rešitev.
  • Članek s pregledom rezultatov poskusnih projektov: rezultati poskusnih projektov ECVET 2008.
  • Članek o rezultatih 2. dneva konference: kateri pogoji morajo biti izpolnjeni za dodatno uresničitev programa ECVET?
  • Članek o poučnih rezultatih iniciative FINECVET, ki so bili predstavljeni na zaključni konferenci FINECVET v Helsinkih 15. marca 2012.
  • Niz novičarskih člankov.