Website archived May 2014

Issue 9, May 2012

Деветото издание на списанието ECVET е специално издание, изцяло посветено на резултатите от последната конференция на пилотните проекти ECVET за 2008-2011 г., състояла се през февруари 2012 г. в Брюксел.
 
То съдържа:
  • Уводна статия от Уте Халер-Блок, Ръководител на отдел в Изпълнителна агенция за образование, аудиовизия и култура (ЕАСЕА): Опознаване на ECVET – от практика до политика;
  • Статия за резултатите от Ден 1 на конференцията: „Споделено разбиране за ECVET – Разнообразие от практически решения“;
  • Конспективна статия за резултатите от пилотните проекти : „Резултати от пилотните проекти ECVET за 2008 г.“;
  • Статия за резултатите от Ден 2 на конференцията: Какви са условията, необходими за допълнително внедряване на ECVET?;
  • Статия за „Резултати от обучението за инициативата FINECVET“, която е представена на последната конференция на FINECVET в Хелзинки на 15 март 2012 г.и ;
  • Поредица от новини.