Website archived May 2014

Issue 9, May 2012

Deváté číslo časopisu ECVET Magazine je speciální vydání, které je celé věnováno výsledkům závěrečné konference pilotních projektů ECVET z let 2008–2011, která se konala v únoru 2012 v Bruselu.

Obsah čísla:

  • úvodník od Ute Haller-Block, ředitelky agentury EACEA: Zkušenosti se systémem ECVET – od praxe k zásadám;
  • článek o výsledcích 1. dne konference: Sdílení poznatků o systému ECVET – rozmanitost praktických řešení;
  • přehledový článek o výsledcích pilotních projektů: Výsledky pilotních projektů ECVET 2008;
  • článek o výsledcích 2. dne konference: Jaké jsou nezbytné podmínky pro další implementaci systému ECVET?;
  • článek týkající se Poučení z výsledků iniciativy FINECVET, které bylo prezentováno na závěrečné konferenci FINECVET, konané v Helsinkách 15. března 2012
  • a řadu zpráv.