Website archived May 2014

Issue 12, December 2012

Kopējais izdevums Nr. 12 tika sagatavots, sadarbojoties ECVET (Eiropas Kredītu Sistēma Profesionālajā izglītībā un apmācībā) galvenajai un atbalsta komandām. Tas satur:

  • Ērika Hesa (Erik Hess), ECVET politiskā novērotāja Eiropas Komisijas DG EAC, sagatavoto pārskatu par 2012. gadu un darbības vadlīnijas 2013. gadam;
  • Aprakstu par kopējo ECVET-EQAVET-EQF semināru par moduļu izmantošanu profesionālajā apmācībā, kurš oktobrī notika Parīzē;
  • Rakstu par specializēto UEAPME (Eiropas Amatu, Vidējo un Mazo uzņēmumu asociācijas) semināru, kurš septembrī tika rīkots Briselē;
  • Rakstu par kodolenerģijas sektoram veltītu specializēto semināru, kurš septembrī tika rīkots Briselē;
  • Rakstu par pilotprojektu izmantošanu apmācības moduļu rezultātu definēšanai un novērtēšanai;
  • Aprakstu par ECVET ekspertu komandu darbību Grieķijā, Maltā, Itālijā un Slovēnijā;
  • 4 rakstus par atsevišķiem pilotprojektiem: VET-CCS (Profesionālās Izglītības un Apmācības kredītu pārveidošanas sistēma Maltā), CO.L.O.R (kompetences valorizācija un izglītības rezultātu novērtēšana migrantu un viesstrādnieku vidē Itālijā), ESyCQ (ECVET-iepriekšējās apmācības novērtējums Vācijā), MEN-ECVET (atzītās mobilitātes alternatīvu analīze Francijā);
  • Rakstu par NetECVET tīklu, kura mērķis ir popularizēt ECVET praktiķu vidū;
  • Projekta “PEP kļūst lokāls”, kurš turpina PEP (Partnerattiecības eksperimentēšanai kopā ar ECVET praktiskā kontekstā) projektu, apraksts.