Website archived May 2014

Issue 12, December 2012

De gemeenschappelijke uitgave 12 werd samengesteld door de EVCET-kern en de ondersteuningsteams samen. Deze bevat:

  • Een redactioneel artikel van Erik Hess, beleidsambtenaar van ECVET bij de Europese Commissie DG EAC, met overzicht van het jaar 2012 en vermelding van de prioriteiten voor 2013;
  • Een artikel over het tweede gemeenschappelijke congres ECVET-EQAVET-EQF dat plaatsvond in Parijs over het gebruik van eenheden binnen professionele kwalificaties;
  • Een artikel over het specifieke seminar voor de UEAPME (Europese Unie van het Ambacht, kleine en middelgrote ondernemingen) dat in september doorging in Brussel;
  • Een artikel over het specifieke seminar voor de kernenergiesector dat in september doorging in Brussel;
  • Een artikel over de manier waarop pilootprojecten de definitie van eenheden van leerresultaten en hun beoordeling benaderen;
  • Een artikel over de ECVET-expertteams van Griekenland, Malta, Italië en Slovenië;
  • 4 artikelen die elk een pilootproject beschrijven: VET-CCS (beroepsopleiding en -onderwijs creditomzettingssysteem in Malta), C.O.L.O.R (competentievalorisatie en erkenning leerresultaten voor migranten en mobiele arbeiders in Italië), ESyCQ (ECVET-oplossing voor de erkenning van verworven competenties in Duitsland) MEN-ECVET (analyseren van alternatieve voor erkende mobiliteit in Frankrijk)
  • Een artikel over het NetECVET-netwerk, dat ECVET promoot bij beroepskrachten
  • Een artikel over het project “PEP gaat lokaal”, de opvolging van het PEP-project (partnership voor het experimenten met ECVET in een praktische context)