Website archived May 2014

Issue 12, December 2012

Ediţia comună 12 a fost pregătită împreună de echipa centrală ECVET şi echipele de asistenţă. Aceasta conţine:

  • Un editorial scris de Erik Hess, Director de politici ECVET în cadrul Comisiei Europene DG EAC, în care trece în revistă anul 2012 şi indică priorităţile pentru 2013;
  • Un articol despre cel de-al doilea seminar comun ECVET-EQAVET-EQF ce a avut loc în luna octombrie la Paris despre utilizarea unităţilor în cadrul calificărilor profesionale;
  • Un articol despre seminarul particularizat pentru UEAPME (Uniunea Europeană a Artizanatului şi a Întreprinderilor Mici şi Mijlocii) desfăşurat în luna septembrie la Bruxelles;
  • Un articol despre seminarul particularizat pentru sectorul energiei nucleare, desfăşurat în luna septembrie la Bruxelles;
  • Un articol despre abordările proiectelor pilot faţă de definirea unităţilor de rezultate ale studiului în evaluările proprii;
  • Un articol despre echipele de experţi ECVET din Grecia, Malta, Italia şi Slovenia;
  • 4 articole, fiecare descriind un proiect pilot: VET-CCS (Sistemul pentru conversie a creditelor în educaţie vocaţională şi formare în Malta), CO.L.O.R (punerea în valoare a competenţei şi recunoaşterea rezultatelor studiului pentru muncitori călători şi mobili în Italia), ESyCQ (soluţia ECVET pentru recunoaşterea studiilor anterioare în Germania) MEN-ECVET (analizând alternative pentru mobilitate recunoscută în Franţa)
  • Un articol despre reţeaua NetECVET, care promovează ECVET practicienilor
  • Un articol despre proiectul „PEP la nivel local”, urmare a proiectului PEP (Parteneriat pentru Experimentarea cu ECVET într-un Context Practic)