Website archived May 2014

Issue 12, December 2012

Skupno izdajo 12 so skupaj pripravili jedro ECVET in skupine za podporo. Izdaja vsebuje:

  • uvodnik Erika Hessa, uradnika ECVET pri GD za izobraževanje in kulturo pri Evropski komisiji, v katerem avtor analizira leto 2012 in navaja prioritete za leto 2013;
  • članek o drugem skupnem seminarju ECVET-EQAVET-EOK o uporabi enot v okviru poklicnih kvalifikacij, ki je oktobra potekal v Parizu;
  • članek o prilagojenem seminarju za UEAPME (Evropsko združenje obrtnih, malih in srednje velikih podjetij), ki je septembra potekal v Bruslju;
  • članek o prilagojenem seminarju za sektor jedrske energije, ki je septembra potekal v Bruslju;
  • članek o pristopih poskusnih projektov k opredelitvi enot učnih izidov in njihovih ocenah;
  • članek o strokovnih ekipah ECVET iz Grčijo, Malte, Italije in Slovenije;
  • štiri članke, ki opisujejo poskusne projekte: VET-CCS (sistem prenašanja kreditnih točk v poklicnem izobraževanju in usposabljanju na Malti), CO.L.O.R (valorizacija kompetenc in priznavanje učnih izidov za migrante in mobilne delavce v Italiji), ESyCQ (rešitev ECVET za priznavanje predhodnega izobraževanja v Nemčiji), MEN-ECVET (analiza alternative za priznano mobilnost v Franciji);
  • članek o mreži NetECVET, ki strokovnim delavcem predstavlja ECVET;
  • članek o projektu „PEP goes local“, ki je nadaljevanje projekta PEP (partnerstvo za eksperimentiranje z ECVET v praktičnem kontekstu).