Website archived May 2014

Issue 12, December 2012

Yhteisnumeron 12 ovat laatineet ECVET-ydintiimit ja -tukitiimit yhdessä. Numero sisältää seuraavat artikkelit:

  • Euroopan komission koulutus- ja kulttuuripääosaston ECVETin toimintaperiaatteista vastaavan virkamiehen Erik Hessin pääkirjoitus, jossa luodaan katsaus vuoteen 2012 ja määritetään prioriteetit vuodelle 2013
  • artikkeli toisesta ECVET-EQAVET-EQF-yhteisseminaarista, joka järjestettiin lokakuussa Pariisissa ja jossa käsiteltiin yksiköiden käyttöä ammattipätevyysmäärityksissä
  • artikkeli UEAPME:n (European Association of Craft, Small and Medium-sized Enterprises, Euroopan käsityöläisiä ja pk-yrityksiä edustava järjestö) erityisseminaarista, joka järjestettiin syyskuussa Brysselissä
  • artikkeli ydinenergiasektorin erityisseminaarista, joka järjestettiin syyskuussa Brysselissä
  • artikkeli siitä, millaisia lähestymistapoja pilottihankkeissa on käytetty oppimistulosten yksiköiden määrityksessä ja oppimistulosten arvioinnissa
  • artikkeli Kreikan, Maltan, Italian ja Slovenian ECVET-asiantuntijatiimeistä
  • neljä pilottihankkeista kertovaa artikkelia:VET-CCS (ammattikoulutuksen opintosuoritusten muuntamisjärjestelmä, Malta), CO.L.O.R (maahanmuuttajien ja siirtotyöläisten pätevyyden ja oppimistulosten tunnustaminen, Italia), ESyCQ (aiempien opintojen tunnustamisen ECVET-ratkaisu, Saksa) ja MEN-ECVET (työvoiman liikkuvuuteen liittyvän pätevyyden tunnustamisen vaihtoehtojen analysointi, Ranska)
  • artikkeli NetECVET-verkostosta, joka tiedottaa ECVETistä ammatinharjoittajille
  • artikkeli ”PEP goes local” -hankkeesta, joka on jatkoa PEP-hankkeelle (Partnership for Experimenting with ECVET in a Practical Context).