Website archived May 2014

Issue 13, March 2013

Žurnāla 13. izdevumā lasiet:

  • Cedefop izpilddirektora Kristiāna Letmaira (Christian Lettmayr) redaktora sleju par nepieciešamību izmantot Eiropas pieredzi un principus integrēšanas procesā;
  • rakstu par pilotprojektos gūtajiem rezultātiem un iespējām izmantot ECVET mūžizglītībā;
  • rakstu par CPU-Europe (Certification par Unités – CPU) projektu – sertifikāciju, pamatojoties uz vienībām;
  • rakstu par 2get1care projektu, kurā apskatītas ar mūžizglītību, starpnozaru sadarbību, kā arī pieredzes nodošanu studentu un pasniedzēju starpā saistītas problēmas, ar kādām saskaras veselības aprūpes speciālisti;
  • rakstu par ICARE projektu, kurā stāstīts par atzinības modeli, ar ko novērtē veselības aprūpes mobilo darbinieku kompetenci;
  • jaunumus par NETINVET tīklu, kas tika radīts RECOMFOR pilotprojektā;
  • rakstu par VET-CCS gala diseminācijas konferenci.