Website archived May 2014

Issue 13, March 2013

Obsah 13. vydania časopisu:

  • Úvodník Christiana Lettmayra, súčasného riaditeľa organizácie Cedefop, na tému potreby implementácie európskych nástrojov a princípov v integrovanom procese.
  • Článok uvádzajúci príklady z pilotných projektov, ktoré sa zaoberajú možnosťou využívania systému ECVET v kontexte celoživotného vzdelávania.
  • Článok o projekte CPU-Europe: certifikácia na základe jednotiek.
  • Článok o projekte 2get1care: venovaný riešeniu problémov, s ktorými sa stretávajú poskytovatelia zdravotnej starostlivosti, a to formou podpory celoživotného vzdelávania, kombinovanej výučby a učenia a vzdelávania založených na kompetenciách.
  • Článok o projekte ICARE: model rozlišovania hodnotenia kompetencií mobilných pracovníkov v sektore poskytovania zdravotnej starostlivosti.
  • Novinky zo siete NETINVET, ktorá vznikla ako výsledok pilotného projektu RECOMFOR.
  • Článok o záverečnej konferencii v rámci projektu VET-CCS.