Website archived May 2014

Issue 13, March 2013

Nummer 13 av tidskriften innehåller följande:

  • en ledarartikel av Christian Lettmayr, Acting Director på Cedefop, om vikten av att implementera europeiska verktyg och principer i en integrerad process;
  • en artikel med exempel från pilotprojekten om hur ECVET kan användas inom livslångt lärande;
  • en artikel om projektet CPU-Europe: certifiering baserad på enheter;
  • en artikel om projektet 2get1care: att möta utmaningar inom hälsovårdsyrken genom att stödja livslångt lärande, tvärprofessionalitet och kompetensbaserad undervisning och lärande;
  • en artikel om projektet ICARE: en igenkänningsmodell med syfte att valorisera mobila arbetares kompetensområden inom hälsovårdssektorn;
  • nyheter från NETINVET-nätverket, som har grundats som ett resultat av pilotprojektet RECOMFOR;
  • en artikel om VET-CCS slutliga spridningskonferens.