Website archived May 2014

Issue 13, March 2013

Udgave 13 af tidsskriftet indeholder:

  • En leder af Christian Lettmayr, fungerende direktør for Cedefop, om behovet for at implementere europæiske redskaber og principper i en samlet proces;
  • en artikel, der fremlægger eksempler fra pilotprojekterne på, hvordan ECVET kan bruges i konteksten med livslang læring;
  • en artikel om CPU-Europe projekt: Certificering baseret på enheder;
  • en artikel om 2get1care-projektet: Håndteringen af udfordringer inden for sundhedsplejens professioner ved at bakke op om livslang læring, interprofessionalitet og kompetence baseret på undervisning og læring;
  • en artikel om ICARE-projektet: En genkendelsesmodel til at valorisere mobile medarbejderes kompetencer inden for sundhedsplejesektoren;
  • nyheder fra NETINVET-netværket, der blev stiftet som følge af RECOMFOR-pilotprojektet;
  • en artikel om VET-CCS's sidste spredningskonference.