Website archived May 2014

Issue 13, March 2013

ECVET-lehden kolmastoista numero sisältää:

  • Cedefopin väliaikaisen johtajan Christian Lettmayrin pääkirjoituksen, jossa käsitellään tarvetta käyttää eurooppalaisia välineitä ja periaatteita integroidussa prosessissa;
  • artikkelin, joka esittelee pilottihanke-esimerkkejä ECVETin käyttämisestä elinikäisen oppimisen kontekstissa;
  • artikkelin CPU Europe -pilottihankkeesta, jossa pätevyys saavutetaan yksiköiden kautta;
  • artikkelin 2get1care-pilottihankkeesta, joka vastaa terveydenhoitoalan ammatillisiin haasteisiin tukemalla elinikäistä oppimista, moniammatillisuutta sekä pätevyyteen perustuvaa opettamista ja oppimista;
  • artikkelin ICARE-pilottihankkeesta, jossa kehitetään mallia, jonka avulla lisätään terveydenhoitoalan liikkuvien työntekijöiden kompetenssien arvostusta;
  • uutisia NETINVET-verkostosta, joka perustettiin RECOMFOR-pilottihankkeen tuloksena;
  • artikkelin VET-CCS-järjestelmän viimeisestä konferenssista.