Website archived May 2014

Issue 17, January 2014

17 ECVET žurnalo leidimas skirtas bendrosios ECVET konferencijos, vykusios 2013 m. spalio mėnesį Briuselyje, rezultatams. Jame rasite:

 
 • Apžvelgiamąjį straipsnį apie ECVET tyrimus ir plėtrą 2009–2013 metais ir šiuos pagrindinius pranešimus:
 1. Matėme daug pavyzdžių, kurie įrodo, kad ECVET veikia
 2. Įsitikinę, kad tai veikia, turime įgyvendinti sprendimus sistemos lygmeniu
 3. Turime užtikrinti, kad suinteresuotos šalys toliau supirktų
 4. Turime ir toliau įtikinėti, skatinti ir įgalinti specialistus naudoti sukurtas priemones
 5. Daugiau dėmesio turi būti skiriama besimokančiųjų įtraukimui į procesą
 6. ECVET indėlis į susitelkimą ties mokymosi rezultatais VET yra labai svarbus
 7. Mes turime ugdyti pripažinimo kultūrą, kuri skatina įvairovę
 8. Turime užtikrinti didesnį ryšį tarp Europos skaidrumą užtikrinančių priemonių ir nacionalinių strategijų
 9. Mes įgyjame ECVET ir kitų priemonių naudojimo patirties
 • ECVET bandomųjų projektų rezultatų sintezė. Bandomiejiprojektai atskleidė, kad ECVET gali būti naudojama įvairiais tikslais ir tenkinti skirtingus poreikius. Ji gali pasiūlyti sprendimus įvairioms tikslinėms grupėms. Projekte įgyta patirtis rodo, kad daugelį įvairių situacijų galima bent iš dalies pagerinti naudojantis ECVET. Be to, pridėtinė ECVET vertė ir jos galimybė padedant spręsti esamas problemas turi būti ir toliau skelbiamas suinteresuotoms šalims, taip užtikrinant jų informuotumą ir pagalbą reklamuojant CVET.
 •  
 • Straipsnis, kuriame pristatoma nacionalinių ECVET specialistų komandų veikla. Konferencijoje paaiškėjo, kad būtina toliau dirbti kuriant ryšį tarp politikos, projektų ir pagrindinės praktikos – turi būti sukurtos šių sričių sąsajos ir tai turi būti atlikta platesnės nacionalinės strategijos kontekste. Ši strategija turi sukurti ryšį tarp Europos skaidrumą užtikrinančių priemonių ir sutelkti dėmesį VET kokybę. Nacionalinių specialistų indėlis grindžiant kelius tokioms strategijoms yra labai reikšmingas.
 •  
 • Straipsnis apie NetECVET seminarus. Bendrojoje ECVET konferencijoje NetECVET organizavo šešis seminarus. Pranešimus skaitę svečiai dalinosi patirtimi apie darbą su ECVET techninėmis specifikacijomis ir kaip žingsnis po žingsnio didinti besimokančiųjų mobilumą.