Website archived May 2014

Issue 17, January 2014

Numărul 17 al revistei SECEFP este dedicat în întregime rezultatelor Conferinţei comune SECEFP care a avut loc în octombrie 2013, la Bruxelles. Acesta conţine:

 
 • Un articol sinoptic despre testarea şi dezvoltarea SECEFP între anii 2009 şi 2013, cu următoarele mesaje-cheie:
 1. Am văzut multe exemple care dovedesc că SECEFP este funcţional
 2. Acum, după ce am văzut că este funcţional, trebuie să implementăm soluţii la nivelul sistemului
 3. Trebuie să asigurăm o susţinere mai mare din partea părţilor interesate
 4. Trebuie să-i convingem, să-i încurajăm şi să-i ajutăm în continuare pe specialişti să utilizeze instrumentele elaborate
 5. Trebuie acordată o mai mare atenţie includerii în acest proces a celor care învaţă
 6. SECEFP a avut o contribuţie importantă în schimbarea rezultatelor învăţării în EFP
 7. Trebuie să dezvoltăm o cultură a recunoaşterii care îmbrăţişează diversitatea
 8. Trebuie să asigurăm o coerenţă mai mare între instrumentele transparenţei europene şi cadrele naţionale
 9. Ne dezvoltăm expertiza în domeniul SECEFP şi al restului instrumentelor
 • O sinteză a rezultatelor proiectelor pilot SECEFP. Proiectele pilot au demonstrat că SECEFP poate fi de folos într-o multitudine de scopuri şi poate răspunde unor nevoi diferite. Poate oferi soluţii unei game de grupuri ţintă. Experienţele din cadrul proiectelor ilustrează diversitatea situaţiilor care pot fi îmbunătăţite cel puţin parţial prin utilizarea SECEFP. În plus, valoarea adăugată a SECEFP şi potenţialul său de a contribui la soluţionarea problemelor existente trebuie să le fie comunicate părţilor interesate, pentru ca acestea să conlucreze şi să contribuie la promovarea SECEFP.
 •  
 • Un articol în care se prezintă activităţile echipelor naţionale de experţi SECEFP. Conferinţa a demonstrat că este necesară perfecţionarea interfeţei dintre politică, proiecte şi practici generale - trebuie create porţi de comunicare între ele, iar acest lucru trebuie să se întâmple în contextul unei strategii naţionale lărgite. Strategia trebuie să creeze o legătură între instrumentele transparenţei europene şi să se axeze pe calitatea EFP în sine. Experţii naţionali au avut o contribuţie însemnată în netezirea drumului către aceste strategii.
 •  
 • Un articol despre atelierele reţelei SECEFP. La conferinţa comună SECEFP, reţeaua SECEFP a organizat şase ateliere. Invitaţii şi-au împărtăţit experienţele în privinţa modului de lucru cu specificaţiile tehnice ale SECEFP - pas cu pas - pentru a îmbunătăţi mobilitatea celor care învaţă.